Το αίτημά σας ανάληψης έχει μεταδοθεί ...

Σας ευχαριστούμε για το αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Δεν θα πραγματοποιηθούν άλλες συναλλαγές στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, παραμένουμε διαθέσιμοι σε αυτήν τη διεύθυνση support@spytool.zendesk.com